top of page

 

למשרדנו ניסיון רב עם עולם התיווך, עו"ד מורן מיכאלי מרצה בקורסים בנושא זה דרך חברת רימקס וחברות תיווך גדולות נוספות והכשירה מאות מתווכים במהלך השנים לקראת מבחן המתווכים, דבר המקנה למשרד ערך מוסף בעריכת עסקאות מכר וניהול משא ומתן עוד טרם חתימה על העיסקה. דבר זה מקנה למשרד כלים רבים לניהול נכון של משא ומתן, בזיהוי נקודות כשל אפשריות בביצוע העסקה ובהימנעות מקשיים רבים העשויים להיווצר במהלכה.

מתווכים

bottom of page