top of page

 

משרדנו מספק שירותים משפטיים כוללים בתחומי המשפט האזרחי, המסחרי ובדגש על תחום המקרקעין. המשרד עוסק במגוון פעילויות שונות הקשורות בתחום הנדל"ן כבר יותר מעשור. המשרד מלווה עסקאות מכר ורכישה, דירות יד שניה, הרשומות בטאבו, במנהל מקרקעי ישראל ובחברות המשכנות, דירות חדשות מקבלן, נכסים מסחריים, ייצוג בהליכים של תמ"א 38, הרחבת מרפסות, ייצוג דיירים בסכסוכי שכנים, הגשת עררים על החלטות ועדה וכן הגשת תשובות לעררים, עסקאות מתנה, רישום ירושות וצוואות בדירות, הסכמי שיתוף, זיקות הנאה, זכויות קדימה והליכים לפי חוק המקרקעין והליכים מול המפקח על רישום המקרקעין.

משרדנו מייצג מוכרים וקונים של דירות, בתים פרטיים, מגרשים, מגרשים לבניה, משרדים, חנויות, קרקע חקלאית ונכסים עסקיים ומסחריים (בתי מלון, קניונים, מבני תעשיה, גגות, זכויות בניה ועוד). הסכמי שכירות, משכנתאות שעבודים ומשכונים (הסכמים, רישומים, פדיונות וביטולים), ניהול נכסים, ייצוג וועדי בתים, גביית תשלומים מדיירים, תביעת פינוי, פינוי דייר סרבן בהליך מהיר, חוק פינוי פיצוי, עסקאות פינוי-בינוי, עסקאות קומבינציה, עסקאות תמ"א 38 (ייצוג דיירים וייצוג יזמים וקבלנים בעסקאות תמ"א 38, בעסקאות קומבינציה ובעסקאות פינוי בינוי - ביצענו עשרות רבות של עסקאות רבות בתחום זה), עסקאות מתנה, רישום ירושות וצוואות, רישום הסכמי שיתוף, זיקות הנאה, זכויות קדימה, הערות אזהרה, תיקון רישומים ומרשמים, רישום תעודת זהות בנכס, והליכים לפי חוק המקרקעין והליכים מול הרשם ומול המפקח/ת על רישום המקרקעין. 

 

משרדנו מלווה עסקות בנייה בהיקפים ניכרים הן לאנשים פרטיים והן בדרך של ריכוז וטיפול בפרויקטים קבלניים, החל משלב הייזום ועריכת ההתקשרויות החוזיות לרכישת הקרקע ליווי תוכנית המתאר והליכי אישורה במוסדות התכנון השונים, ובכללם; מנהל מקרקעי ישראל (לרבות העברת זכויות, היוון, הארכת חכירה, ביטול חכירה, הסדרת רישומים), לשכת רישום המקרקעין לרבות ייעוץ והליכים מול רשם המקרקעין (טאבו) ומול המפקח על המקרקעין, הליכים מול חברות משכנות, חברות גוש חלקה, אגודות שיתופיות בפירוק, הרשות המקומית, מוסדות התכנון והבניה וכדומה, ועד טיפול בליווי בנקאי לפרויקטים, ייעוץ וטיפול במשכנתאות בכל השלבים, עריכת התקשרויות חוזיות למכירה ורכישה של דירות מגורים, מגרשים, נדל"ן מניב ונכסים, העברת זכויות ורישום, פרצלציה, רישום והעברת הצמדות, רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צו רישום בתים משותפים, וייצוג בדיני המס מול רשויות המס השונות, הארציות (מס שבח, מס מכירה, מס רכוש, מס רכישה, מכס) והמקומיות (ארנונה, היטל השבחה, היטל פיתוח, היטל תיעול וכדומה) וכן בכל ענייני מיסוי מקרקעין.​המשרד עוסק בייצוג בהליכי תכנון ובנייה, בייעוץ, טיפול והגשת תביעות הקשורות עם תב"ע (תוכנית בניין עיר), תמ"מ (תוכנית מתאר מחוזית), תמ"א (תוכנית מתאר ארצית), תמ"א 38, תביעת פיצויים לפי סעיף 197 (פיצויים בשל ירידת ערך מקרקעין עקב פגיעה מתוכנית, שינוי ייעוד מקרקעין וכדומה), ייצוג בענייני הפקעות, השבת נכסים וקרקעות שהופקעו ועוד. 

 


מיסוי מקרקעין

משרדנו מייצג בעלי דירות, בתים, קרקעות, מקרקעין, מגרשים, נדל"ן ונכסים בהיבטים של מיסים ומיסו מקרקעין. 
משרדנו מטפל בכל ההיבטים של מיסוי מקרקעין ובכלל זה הגשת דיווחים למיסוי מקרקעין (מש"ח), מס שבח, מס רכישה, מס רכוש, מס מכירה, פטורים לדירת מגורים, היטלי לרבות היטלי השבחה, וניהול הליכי השגה, תיקון שומה וערעורי מיסוי מקרקעין.
לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין הפקעה שמתמחה במיסוי מקרקעין, על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את המיסים שחלים בעסקה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, בחינה האם ניתן להפחית את המיסים או לקבל החזרים ולוודא כי נעשה שימוש בכל הפטורים שהחוק מתיר לצורך הפחתה וביטול מיסים. משרדנו מתמחה בעסקאות מסוג זה.
השגה, תיקון שומה וערעורי מיסוי מקרקעין
משרדנו מייצג בכל ההליכים הדרושים לצורך הפחתה וביטול מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה ועוד) ובכללם הליכי השגה (לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין), הליכי ערר וערעור (לפי סעיפים 88 ו-90 לחוק מיסוי מקרקעין), הליכי תיקון שומה גם בגין עסקאות שבוצעו בעבר (לפי סעיף 85 לחוק מיסו מקרקעין) בין היתר עקב גילוי של עובדות חדשות, הגשת הצהרות לא נכונות בעבר או עקב טעות בשומה.
ניתן להגיש הליכי תיקון שומה גם עבור עסקאות שבוצעו ודווחו בעבר וכתוצאה מקבלת הבקשות לתיקון אפשר לקבל החזרי מס שבח או החזרי מס רכישה.

היטל השבחה 

היטל השבחה הינו תשלום חובה לרשות המקומית עקב עלייה בשווי המקרקעין או הנדל"ן. ברוב המקרים עליית השווי נובעת כתוצאה מתב"ע (תוכנית בניין עיר) שאושרה או כתוצאה ממתן זכויות בניה.
שיעור היטל ההשבחה הינו מחצית (50%) מההשבחה. לדוגמה: אם הרשות המקומית אישרה תוכנית שחלה על המקרקעין לפיה ניתן להרחיב את דירת המגורים בחדר אחד נוסף - בהנחה ששווי השוק של חדר נוסף הינו 800,000 ש"ח היטל ההשבחה הינו בשיעור של מחצית ההשבחה כלומר 400,000 ש"ח.
טרם כניסה לכל עסקת מכר חשוב לקבל אישור מראש ובכתב בדבר העדר חבות בהיטל השבחה ובמקרים שבהם קים חיוב בהיטל השבחה חשוב לדעת את שוויו כדי לוודא שהוא מקבל את ביטויו במחיר העסקה.
קבלת שומת היטל השבחה אינה נקודת סיום ובהחלט ניתן להגיש השגות וערעורים לצורך הפחתה או ביטול של החיוב בהיטל ההשבחה.
משרדנו מבצע בדיקות מקדמיות בדבר העדר חיוב בהיטל השבחה או בקבלת שומות היטלי השבחה טרם עסקאות ואף מיצג בהשגות ובערעורים של היטלי השבחה.

מקרקעין

bottom of page